Mediehuset VG

Mediehuset VG leverer nyheter, underholdning og nyttestoff gjennom papiravisen, nettavisen, mobilutgaven, VGTV og VG+ til iPad. Ansvarlig redaktør og administrerende direktør er Torry Pedersen. Han fikk denne stillingen samtidig som VG og VG Nett fusjonerte mars 2011, og opprettet da en ny ledergruppe.

I tillegg til å produsere Norges mest leste avis, utgir Mediehuset VG Norges største magasin for personlig økonomi, Dine Penger. Pengenedine AS lanserte tjenesten Mittanbud.no i 2009 som er Norges største anbudstjeneste. VG eier også E24 som er Norges mest besøkte nettsted for nyheter om økonomi og finans. I 2014 ble VGTV skilt ut som eget datterselskap.

VG skal oppleves som Norges fremste leverandør av nyheter, underholdning og nyttestoff gjennom døgnet. VG har som mål hver dag å sette dagsorden for både det folkelige og det offisielle nyhetsbildet i Norge. Selskapets kjerneverdier er å være modig, folkelig og åpen. VG når frem til folket gjennom dyktige journalistiske prestasjoner, spisse overskrifter og god bildebruk. Fokuset for VG er å være en digital spydspiss på digitale flater, samt å bremse opplagsfallet for papiravisen. Gjennom ulike kanaler nås over 54 % av Norges befolkning over 12 år daglig. I et krevende avismarked har VG opprettholdt opplagsinntekter gjennom etablering av nye produkter og økt pris.

Comments are closed.