Historie 1960-1979

Overgang fra fullformat til tabloidformat i 1963.
1962
Trykkeriavtale med Aftenposten inngås. 

1963
Overgang til tabloidformat fra 2. januar.

1966
Aftenpostens eiere overtar VG 1. juni. VG opprettholdes som eget selskap.

1971
I august passerer VG den magiske opplagsgrensen på 100 000.

1972
VG blir større en Dagbladet på landsbasis, med et opplag på 115 000.

1976
Dagspressens totale opplag i Norge passerer 2 millioner.

1977
Fra 26. april trykker VG i nytt anlegg på Linderud.

1978
I mars er VG Norges største avis på lørdager. Antall ansatte i VGs redaksjon passerer 100.

1979
I oktober passerer VGs opplag 200 000.

Comments are closed.