Historie 2000-2010

Torry Pedersen var publisher for VG Multimedia da selskapet ble opprettet i 2000.Journaliststreiken i 2002 varte i ni dager.VG lanserte i 2005 et rosa sportsbilag.VG ble lansert på iPad i 2010.

2000
VG Multimedia AS opprettet. Torry Pedersen er publisher.

2002
390 000 i salgsnitt. Bare en liten nedgang på søndager kunne dempe gleden. Daglig leses VG av 1 349 000 millioner nordmenn.

Journaliststreik: Streiken varte i ni dager.

Første måned med overskudd for VG Multimedia

2003
Aldri har VG vært mer lønnsom; 349 millioner i overskudd i 2003. VG satte “all time high” med rekord på 419 998 i månedsopplag i juli. Første år med overskudd for VG Multimedia, 5,7 millioner i pluss

2004
VG satte rekord igjen når det gjelder antall lesere på papir og nett. Totalt ble VGs nyhetsprodukter lest av 2 154 000, fordelt med 1 334 000 lesere av den trykte utgaven.

2005
Vektklubb.no lansert

Leserrekord: Medieverden er i kraftig omstilling og omstillingen skjer hurtig. Tilbakegangen i opplaget har akselerert de senere år, mens lesertallene for VG – samlet sett aldri har vært høyere. 1766 000 daglige lesere – enten på papir, nett eller per mobiltelefon.

VG lanserer et daglig sportsbilag på rosa papir.

Lørdagsmagasinet VG Helg lanseres.

2006
e24.no lansert, eies 40% av VG Multimedia

2 millioner leser VG Nett. VGs unike lederposisjon og enorme lesertall er oppsiktsvekkende i internasjonal sammenheng. Papirutgavens negative opplagsutvikling medfører et kostnadsspareprogram på 100 millioner kroner, og nedbemanning med over 90 årsverk.

Nettby lansert

2007
Nettby.no er Norges raskest voksende nettsamfunn, har over 180 000 borgere og er i mars større enn VG Nett på sidevisninger. I april hadde VG Nett flere daglige lesere enn VGs papirutgave, og er dermed ble de den ledende nyhetstjenesten i Norge. Til sammen hadde Mediehuset VG over 1,9 millioner daglige brukere!

2008
VG Netts iPhone-utgave lansert

Espen Egil Hansen og Jo Christian Oterhals ledere i selskapet VG Multimedia

VG selger VG-bygget, og inngår langsiktig leiekontrakt med den nye eieren KLP.

Dørsalgssatsning. VG møter leserne der de er – og satser fra mars aktivt på dørsalget på søndager.

2009
Fallet i papiropplaget medfører et nytt kostnadspareprogram, og nedbemanning med ytterligere 30 årsverk.

VG starter opp ”Mitt Anbud”

2010
VG Mobil AS opprettet

Nettby besluttes nedlagt.

VG kjøper ut Aftenposten som deleier E24, og selskapet flytter inn i VG-bygget.

VG etablerer selskapet VG+, og lanserer egen utgave på iPad. Det forberedes fusjon mellom VG AS og VG Multimedia AS.Comments are closed.