Presseetikk

For å sikre redaksjonell uavhengighet og forsvar for ytringsfriheten, er frie medier de viktigste bidragsyterne. VG er en partipolitisk og økonomisk uavhengig dagsavis, og følger klare etiske retningslinjer. Avisen redigeres i samsvar med norsk lovgivning, og prinsipper gitt av Norsk Presseforbund. VG jobber etter Vær Varsom-plakaten, redaktørplakaten og etter egne trafikkregler nedfelt i ”God VG skikk”.

Vær varsom-plakaten består av etiske normer for pressen, og vektlegger at ord og bilder er mektige våpen som ikke må misbrukes. Plakaten finner du HER

Redaktørplakaten består av redaktørens plikter og rettigheter, og redaksjonelle retningslinjer for å sikre ytringsfriheten og det som tjener samfunnet etter beste evne. Plakaten finner du her.

I VG gjelder også et internt sett av trafikkregler, “God VG-skikk­”. God VG skikk er god folkeskikk. VG skal og kan av og til flytte grenser, men dette skal ikke skje på tvers av folkets rettsoppfatning og hva som anses som anstendig oppførsel og god skikk mellom mennesker. Reglene for god VG skikk er knyttet til integritet, kildebehandling og personlig fremtreden for ansatte i VG. Dokumentet finner du her.

VG deltar aktivt i arbeidet som drives av Pressens Faglige utvalg, og fellende kjennelser derfra blir offentliggjort på en godt synlig plass i avisen. Pressens faglige utvalg er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund, som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. En fullstendig statistikk fra PFU finner du her.

 

 

Comments are closed.