Selskapsstruktur

Schibsted er et norsk mediekonsern som eier Mediehuset VG og flere andre norske og utenlandske aviser, samt store internasjonale rubrikksiter. Schibsteds strategi er å videreutvikle mediehusene, og etablere rubrikktjenester på nettet. Schibsted vil skape det mest attraktive mediekonsernet i Europa. For å klare det har man en utfordring i å endre seg like raskt som mediemarkedet endrer seg. Det er grunnleggende for å innfri løftet:

Schibsted – vi skaper morgendagens medier. I dag.

Mediehuset VG har også endret seg i takt med mediemarkedet og er selv eier av flere selskaper og tjenester. Da VG skulle satse på nett valgte man i 1995 å etablere et eget selskap, VG Multimedia, slik at man kunne ha fokus på å følge den raske utviklingen på nett. I årene etter vokste VG Nett frem til å bli Norges største nettsted. I 2011 ble VG og VG Multimedia fusjonert, og vil nå som ett selskap tenke mer helhetlig i et stadig mer komplekst medielandskap.

Comments are closed.