VG sponsor

VGs logo kan dukke opp i flere sammenhenger enn på forsiden av VGs egne produkter eller VGs reklamer. VG sponser et utvalg arrangementer og forbund, i hovedsak innenfor idrett og kultur. Sponsoratene til VG ligger som regel på forbunds- og landslagsnivå, ikke på enkeltutøvere eller enkeltorganisasjoner. I tillegg inngår VG hvert år avtaler som strekker seg over kortere perioder.

Comments are closed.