VG Papir

07.30: Redigering og produksjon av morgendagens avis starter på desken, som vurderer manus, velger bilder og presentasjonsform. Og hvor i avisen sakene skal stå.

Kontinuerlig vurdering: Holder dette? Er stoffet aktuelt nok om ett døgn?

08.00: De første nyhetsjournalistene er på plass. I løpet av en time er alle avdelingene som leverer innhold til VG, bemannet.

Logger fra kveldsskiftet leses, nyhetsbildet panoreres og tips sjekkes.

08:45: Redaksjonssjefene for papir og VG Nett koordinerer redaksjonsarbeidet på dagtid sammen med ansvarlig redaktør for avis, møter avdelings- og nyhetsledere. Tema: Hva er leserne opptatt av i dag? Hva har vi å rutte med av gode saker? Hvilke saker skal vi prioritere?

Hva skal vi satse på i papir? Hva blir ihjelkjørt på nett og TV? Kan vi sette dagsorden?

9.30: Møter på avdelingene. Gjennomgang av dagens avis. Status for saker under arbeid, idédrodling og fordeling av oppgaver. Saker som krever foto og design avklares.

Heftige diskusjoner om dagens avis, saker og prioriteringer.

10.45: Møte der alle tilstedeværende VG-ansatte kan være med og evaluere dagens VG på alle plattformer. Møtet ledes av ansvarlig redaktør, i tett utveksling med alle som har synspunkter på eller spørsmål til dagens avis. Vurdering av førstesideoppslag og hovedelementer i produktene. Her luftes også etiske problemstillinger hyppig.

Har kan det bli hett! VG har tradisjon for tøffe interne debatter. Og kreative prosesser.

11.00: Koordinerende orienterings- og planleggingsmøte for neste dags avis. Ledet av ansvarlig redaktør for avis, og med avdelingssjefer og andre arbeidsledere til stede. Prioritering av alle typer redaksjonelle ressurser og avklares.

Er vi à jour på de riktige sakene? Funker samspillet med de andre VG-plattformene?

15.00: Overleveringsmøte. Dag- og kveldsredaksjonen møtes under ledelse av ansvarlig redaktør for avis. Dagens stoffmeny presenteres og diskuteres. Kandidater til førstesiden blinkes ut. Prioritering av saker som må følges opp utover kvelden. Disposisjon av journalister, fotografer og andre ressurser avklares. Etiske og juridiske problemstillinger tas opp og diskuteres.

Hvordan ligger vi an? Holder dette til førstesideoppslag? Skal vi identifisere siktede?

ETTER 16.00: Innholdsproduksjonen omorganiseres. All nyhetsvirksomhet styres via en felles nyhetsdesk. Bortsett fra Sporten som både styres og redigeres via egen desk. Kveldslaget ledes av en redaksjonssjef i samarbeid med nyhetssjef og vaktsjef.

Bør vi rykke ut på dette tipset? Har vi folk nær ulykkesstedet? Sjekk den saken en gang til!

21.30: Kveldsmøte: Redaksjonssjef, nyhetssjef, vaktsjef, bildesjef og førsteside-redigerer møtes. Status før de siste tråder må sys sammen. Endelig beslutning om hvilke saker som skal på førstesiden. Gjennomgang av ferdigproduserte sider og oppsummering av kandidater til de gjenstående sidene.

Hvordan er stoffmiksen? Har vi utnyttet bildene godt nok? Mangler vi en gladsak?

MIDNATT: Hektisk innspurt. De siste sakene bankes i mål på nyhetsdesken, vurderes og sendes til vaktsjef og redigering.

Nå er det ingen nåde. Det som ikke er levert nå, kommer ikke på. Og:Holder det juridisk?

01.15: Siste side er klar. Sendes elektronisk til trykkeriene.

Puh! Vi rakk det i kveld også. Men holder det? Bør vi toppe med en andreutgave?

*Hvis nyhetsbildet tilsier det, lager vi en andreutgave der førstesiden og et begrenset antall innsider kan oppdateres.

* Fredags- og lørdagskvelder har vi tidligere deadline. Dette for å sikre at avisene når potensielle kjøpere og helgeabonnenter i tide.

* Fredag kl. 14 holdes eget møte om helgeavisene. Særlig vekt på presentasjon og vurdering av helgens førstesidekandidater og innholdet i VG Helg og Søndagsseksjonen. Deltakere: Nyhetsredaktør, redaksjonssjefer, nyhetssjefer, vaktsjef og leder VG Helg.

Comments are closed.