VGTV

VGTV består av videojournalister/fotografer/redigerere, programansvarlig, teknisk ansvarlig, redaksjonell leder og leder.

07.00: Første vakt starter.

08.00: 1-3 personer starter sin vakt.

09.00: VG Netts morgenmøte.

14.00: Kveldsvakten begynner.

23.00: Siste person går av vakt.

En typisk dag på VGTV starter med å lese logger fra kvelden før og ta tak i de viktigste beskjedene, samt sørge for at viktige hendelser gjennom natten blir sjekket ut og eventuelt påstartet. Nyhetsbyråene vi har tilgang til er som oftest stedet vi starter for å fange opp de største nyhetshendelsene. I tillegg blir det gjennom VG Netts morgenmøter hver dag (ca kl 09) klart hvilke aktuelle saker VGTV bør kobles på – og det bestemmes hvem som gjør hva. I tillegg til dette jobber VGTV etter en ukeplan som lages hver mandag. Her listeføres alle saker/hendelser man vet kommer. Men som i resten av VG Nett-redaksjonen lever VGTV fra time til time, og man vet sjeldent hva en dag vil bringe før den kommer.

Arbeidsdagene for de ansatte på VGTV spenner over en rekke ulike arbeidsoppgaver. De viktigste og gjentagende oppgavene er; Nyhetsjakt, ideskaping, fotojobbing, redigering, videojournalist-oppdrag der en person gjør alt fra research til foto til intervju til redigering til publisering – og direktesendinger (foto og/eller reporter). Vi skaper til enhver tid innslag gjennom arbeid på VG-huset og ute i felten i inn- og utland. VGTV jobber ikke etter definerte oppgaver og mange ledd fra en sak startes til den publiseres. Tvert om jobber avdelingen, som følge av at den er liten, effektivt ved at antall ledd er tatt ned til det minimale. Det er vanlig at en og samme person følger en sak gjennom alle ledd fra ide til publisering.

I tillegg til det som skapes av de ansatte på VGTV er det avgjørende for avdelingen at hele VG-huset tenker video. I praksis betyr det at også fotoavdelingen til avisen leverer video til VGTV, og at journalister ansatt i andre avdelinger i VG eller VG Nett gjør video der det hever saken.

VGTV starter den daglige produksjonen umiddelbart etter at første person er kommet på jobb klokken 07.00. Deretter er det kontinuerlig produksjon og publisering gjennom nyhetsdøgnet. Siste person på jobb går av vakt klokken 23.00. VGTV arbeider etter en tanke om at vi kun gjør TV der TV egner seg best. Det som ikke er god TV, tar vi ut i artikler. Nettet er i en særegen posisjon på dette området, sammenliknet med tradisjonell TV, der man er låst til å måtte gjøre TV uavhengig av om saken egner seg godt eller dårlig på TV.

VGTVs grunnmur er nyhetsproduksjon. I tillegg til tradisjonelle nyhetsklipp leverer VGTV også annet innhold som underholdningsserier, dokumentarserier og andre programmer innenfor søylene nyheter, sport, rampelys og mote. VGTV har i tillegg til stor suksess med nyhetsarbeid, blitt en ledende aktør for serieinnhold. I tillegg er VGTV blitt en aggregator for rettighetsbelagte sportsbegivenheter gjennom samarbeid med andre TV-kanaler og rettighetshavere – både med fritt- og betalt innhold.

Comments are closed.