Redaksjonelt regnskap 2010

INTERAKTIV GRAFIKK: Ovenfor kan du ved å trykke på de forskjellige feltene enkelt få oversikt over Mediehuset VGs redaksjonelle regnskap for 2010. Grafikk Tom Byermoen.

VGs redaksjonelle regnskap skal gi innblikk i hvordan de ulike VG-redaksjonene lever opp til sine ideelle mål og kravene til pressefaglig og etisk standard. Tidligere sjefsredaktør Bernt Olufsen, og tidligere sjefsredaktør i VG Nett og nåværende redaktør digital, Espen Egil Hansen, la i februar 2011 frem regnskapet for 2010. I figuren over kan du klikke på de ulike feltene for å få oversikt over hver kategori.

Her er en oppsummering av året 2010:

Økonomi
Papiravisen opplevde i 2010 sterk opplagsnedgang, men samlet sett var mediehusets kanaler mest lest i Norge – med over to millioner daglige lesere. VG hadde flest lesere i papir, på internett, via mobilen og på lesebrett. VG har svært gode økonomiske resultater i 2010, men for hele avisbransjen er utviklingen av de inntektsbringende papiropplagene et dystert kapitel.

Dagsorden
VG har som mål hver dag å sette dagsorden for både det folkelige og det offisielle nyhetsbildet i Norge. Dette lykkes vi med: I 2010 var VG det mest siterte mediehuset i Norge, ved siden av NRK. Vi var den nest mest siterte papiravisen og det suverent mest siterte nettstedet i Norge.

Avsløringer
Hver dag publiserte papiravisen og nettavisen ca. 200 nyhetsartikler, og svært mange av dem dannet utgangspunkt for den aktuelle samfunnsdebatten. De viktigste avsløringene i 2010 handlet om sykehusskandalene i Bærum og Bodø, om elitesoldatene som hentet hjem Skah-barna fra Marokko, om Norges innsats og tap i Afghanistan, om avsløringen av CV-juks i Statens autorisasjonskontor for helsepersonell og om de omstridte gavene til norske statsråder.

Tidligere har journalistikken på nett handlet mye om formidling av hendelsesnyheter for Norge og utlandet. Nå er også journalistikken på nett blir mer avslørende med egne satsinger som f.eks. VG Netts søkelys på barna som ble drept av sine foresatte.

VGs innhold handler også om å løfte frem sakene som blir tema i lunsjpausen på norske arbeidsplasser: Om integrering av innvandrere, om forbrukeravsløringer, hvem som varsler været best, Grand Prix og askeskyen fra Island.

Språkfeil
Det er altfor mange språkfeil i artiklene som vi publiserer. En avisside inneholder i gjennomsnitt seks feil og VG Nett rettet i fjor mer enn 17.000 skrivefeil på sine sider ved hjelp av lesernes innsats.

Kildegrunnlag
Fortsatt sliter både papiravisen og VG Nett med et skjevt kjønnsmessig kildegrunnlag. Det er langt flere mannlige kilder enn kvinner som fremstår i avisen. Dette er et stort problem og en utfordring som vi må få gjort noe med.

PFU
VG var i 2010 ikke involvert i noen rettssaker som følge av injurier eller krenkelse av privatlivets fred. Papiravisen ble felt av Pressens faglige utvalg i tre saker, som er noe mer enn gjennomsnittet de senere år. VG Nett ble ikke felt av PFU i en eneste sak.

Henvendelser
Vi synes det er verdt å merke seg at VG fortsatt er mediehuset som det norske folk velger å henvende seg til når noe viktig skjer eller det er viktige saker som folk ønsker belyst i media. I 2010 mottok vi mer enn 125 000 henvendelser fra publikum. VG bidro også til samfunnsdebatten gjennom sine forum for innlegg og kronikker. Papiravisen publiserte over 7000 debattinnlegg, mens VG Nett inneholder mer enn 3,8 millioner debattinnlegg.

Comments are closed.